F.M.

BAR M 1918 A 2
Berthier 1922
Beardmore-Farquhar
Breda modèle 1930
Bren Mk 1
Browning M 28
Browning modèle 30

Chauchat

Danrif
Degtyarev DP
Dror

FAL C2 et C2 A1
FALo
FM 24/29

Hotchkiss 1922
Johnson M 1941
Johnson M 1944

Kg m/40

Lathi Saloranta PK 26
Lewis
LMG 25

Madsen
Madsen-Seatter
Mendoza 1934

R.P.D.
R.P.K.

R.P.K. 74
SIG K E7
Solothurn MG 30 S

Type 11 (Japon)
Type 96 (Japon)
Type 99 (Japon)

Valmet KK 62
Valmet MGM 78
Vickers Berthier
Villar Perosa 1915
Vz 52

Wz 28

ZB Vz 26
ZB Vz 30